The Venture Seymour - Cool Change

Ledet fram till en klar anläggning

Posted May 29, 2012, 4:19 p.m. By seymour Tags: arbete

Nu vid ett tillfälle som allt gick bra så var det en ny invenstering på företaget stort men vi hade inte själva tid att jobba på det genom att starta och genomföra det själva. Därför så bad chefen oss att skaffa ett företag som kunde leda vår nyinvenstering på företaget och då genom att göra en projektledning från grunden samt att beräkna vad det skulle kosta fram till färdigställandet av pappersmaskinen och det var svårt för oss men eftersom vi skaffade oss en bra hjälp när det gällde en helt ny maskin så valde vi även be dom att hitta på smarta ledningar till maskinen samt att ritningen skulle vara lätt att förstå och det fick vi till vår glädje.